Céline Brault, Community Manager API Store
We are happy to announce the official launch of the KPN API Store. The launch will be done at the yearly KPN event The Digital Dutch on April 11th at the Jaarbeurs in Utrecht. Today, we look back on a year of piloting at the API Store. Find out what we discovered.

*Bekijk de Nederlandse versie onderaan*

Register for free

But first: Why KPN started an API Store

You might wonder why KPN started an API platform in the first place. That’s easy. APIs play an important role today in developing new propositions or adding functionalities to existing solutions. KPN aims to help businesses move up the innovation curve, transform connectivity processes and increase customer satisfaction.

For this reason, KPN started a one-stop-shop with reliable and secure APIs that businesses may integrate into their applications to improve communication, authentication and security. Thanks to the KPN API Store’s clear documentation and user-friendly ‘one-stop-shop’ setup, APIs are easy to test, implement and manage. The Store offers KPN’s own APIs as well as APIs from partner providers, allowing businesses to always find the API best suitable for their needs.

The journey up till now

It's been an exciting journey here at the KPN API Store. We learned what customers need in terms of communication and connectivity, we scaled up from 3 to 24 APIs, more and more users joined our Store and we launched a new-and-approved version of our Store.

We were happy to introduce our first APIs to the market back in April 2018. Since then, we established that the demand for communication, security and identity APIs is growing among businesses, which may use these APIs to further develop services and products, and to stay competitive.

We initiated several pilots together with clients and confirmed the added value of the API Store’s APIs for several products on the market. Our APIs allowed digitization and improved user experience. Some examples of successful projects we did so far are:

  • The smart smoke detector – a smoke alarm that automatically orders new batteries when running low – in collaboration with Tikkie from ABN AMRO, Energizer and Olisto.
  • Voice calling from tablets for service agents in the Crown Lounge – in collaboration with KLM.
  • Doctor’s consults via video – allowing patients to stay in the convenience of their home – in collaboration with BeterDichtbij.

We feel very proud of what we accomplished. And very thankful to the API partners, specialists and analysts who followed us and helped us along the way, making the API Store better all the time. Thank you for that. We are ready to embrace the future and keep helping Dutch entrepreneurs to further digitize their products and services, and improve their interactions with customers.

And now the time has come to celebrate the official launch of the KPN API Store 1.0.

The official launch

The KPN API Store will be officially launched at The Digital Dutch 2019, on the 11th of April at the Jaarbeurs in Utrecht.

Every year, KPN organizes The Digital Dutch, an event that aims to inspire and help Dutch entrepreneurs to innovate and digitally transform their businesses. During this year’s edition,  we will talk about how SMS can help to reduce no-shows for appointments, how you can increase customer engagement with location-based push notifications and much more.

Want to know which APIs will make your company and customers happier? Join the event and perform the free ‘happiness scan’ at our stand.

Take a look at the full The Digital Dutch program.

Register your free seat

Want to come join us for our launch at The Digital Dutch 2019? Be quick to register, as places are popular and limited.

Register for free


*See English version above*

We zijn verheugd om de officiële lancering van de KPN API Store aan te kondigen. De lancering zal plaatsvinden op het jaarlijkse KPN-evenement The Digital Dutch op 11 april in de Jaarbeurs Utrecht. Vandaag kijken we terug op een mooi jaar van pilots. Ontdek wat we hebben geleerd.

Maar eerst: Waarom KPN een API Store is gestart

U vraagt ​​zich misschien af ​​waarom KPN in de eerste plaats een API-platform is gestart. Het antwoord is simpel. APIs spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van nieuwe proposities of het toevoegen van functionaliteiten aan bestaande applicaties. KPN wil bedrijven helpen te innoveren, processen te transformeren en klanttevredenheid te verbeteren.

Om deze reden startte KPN een one-stop-shop met betrouwbare en veilige APIs die bedrijven kunnen integreren in hun applicaties om de communicatie, authenticatie en beveiliging te verbeteren. Dankzij de duidelijke API documentatie van de KPN API Store en de gebruiksvriendelijke ‘one-stop-shop’-opstelling kunnen APIs eenvoudig worden getest, geïmplementeerd en beheerd. De Store biedt zowel APIs van KPN als van partners, zodat bedrijven altijd de API kunnen vinden die het beste bij hun behoeften past.

De reis tot nu toe

Het was een enerverend eerste jaar hier bij de KPN API Store. We hebben geleerd wat onze klanten nodig hebben op het gebied van communicatie en connectiviteit, we zijn van 3 tot 24 APIs opgeschaald, meer en meer gebruikers zijn lid geworden en we hebben een nieuwe versie van de Store gelanceerd.

In april 2018 zijn onze eerste APIs op de markt gebracht. Sindsdien hebben we vastgesteld dat de vraag naar APIs voor communicatie, beveiliging en identiteit groeit onder bedrijven. Zij kunnen deze APIs gebruiken om services en producten verder te ontwikkelen en om voor te blijven op de concurrentie.

We hebben verschillende pilots gedaan in samenwerking met klanten, waarmee we de toegevoegde waarde van APIs van de API Store voor verschillende producten op de markt hebben bevestigd. Onze APIs maakten digitalisering en een verbeterde gebruikerservaring mogelijk. Enkele voorbeelden van succesvolle projecten die we hebben uitgevoerd, zijn:

  • De slimme rookmelder – een rookmelder die automatisch nieuwe batterijen bestelt als deze bijna leeg zijn - in samenwerking met Tikkie van ABN AMRO, Energizer en Olisto.
  • Tablet bellen voor servicemedewerkers in de Crown Lounge – in samenwerking met KLM.
  • Medische consultaties via video ​​​​​​– zodat patiënten hun arts kunnen spreken vanuit het gemak van hun huis - in samenwerking met BeterDichtbij.

We zijn erg trots op wat we tot nu toe hebben bereikt. En zeer dankbaar aan de API-partners, specialisten en analisten die ons volgden en ons onderweg hielpen, waardoor de API Store steeds beter werd. Bedankt daarvoor. We kijken positief naar de toekomst en blijven Nederlandse ondernemers graag helpen om hun producten en diensten verder te digitaliseren en hun interacties met klanten te verbeteren.

Nu is het hoog tijd om de officiële lancering van de KPN API Store 1.0 te vieren.

De lancering van de API Store

De KPN API Store wordt officieel gelanceerd tijdens The Digital Dutch 2019, op 11 april in de Jaarbeurs in Utrecht.

Elk jaar organiseert KPN The Digital Dutch, een evenement met het doel om Nederlandse ondernemers te inspireren, en te helpen hun bedrijven te innoveren en digitaal te transformeren. Tijdens de editie van dit jaar zullen we bespreken hoe SMS-notificaties helpen no-shows voor afspraken te verminderen, hoe u klantenbetrokkenheid kunt vergroten met locatie-gebaseerde pushmeldingen en nog veel meer.

Wilt u weten welke APIs uw bedrijf en klanten gelukkiger kunnen maken? Doe mee aan het evenement en voer de gratis 'geluksscan' uit bij onze stand.

Bekijk het volledige programma van The Digital Dutch.

Registreer gratis uw plek

Wilt u bij onze lancering bij The Digital Dutch 2019 zijn? Registreer snel, want plaatsen zijn populair en beperkt.

Registreer gratis